Hello King (7)


khách hàng khi mua hàng tại Shop và áp mã miễn phí vận chuyển sẽ được miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 50K-150K-300K và mức miễn phí vận chuyển tối đa lên đến 70k!
Khách hàng khi mua tại Shop và áp mã Hoàn Xu Xtra sẽ được ưu đãi:
- Hoàn 12% tối đa 30K Shopee xu cho đơn bất kỳ
- Hoàn 8% tối đa 80K Shopee xu cho đơn từ 500K
Sản phẩm không có phân loại shop gửi ngẫu nhiên (chỉ ưu tiên nếu được)
Hotline hỗ trợ: 0967855857