Baseu Official Mall (1)


Chào mừng đến với Baseus Official Store
Shop của chúng tôi là tài khoản chính thức của Baseus trên nền tảng Shopee
❗❗❗Giảm giá năm mới
Highlight: Miễn phí vận chuyển Flash Sale Đừng bỏ lỡ, Hãy theo dõi chúng tôi
100% ban đầu, Hầu hết các mặt hàng có cổ phiếu sẵn sàng!
Shipment: vận chuyển trong vòng 24 giờ , Khoảng 7-12 ngày
Dịch vụ khách hàng: 10 giờ sáng - 7 giờ tối
Sau khi bán: Chất lượng cao, bất kỳ vấn đề nào có thể liên hệ với chúng tôi trước
Rất thích ~
1 sản phẩm