digoo.vn (0)


Kính gửi, chào mừng bạn đến với [digoo]
1. Bạn có thể đặt hàng trong cửa hàng, cho biết rằng chúng đang có trong kho và có thể được đặt hàng trực tiếp. Tất cả thông tin sản phẩm là trên trang chi tiết.
2. Vận chuyển tổng cộng 1-2 ngày làm việc, đạt 10-15 ngày
3. Chúng tôi có thể không thấy tin nhắn của bạn ngay lập tức, nhưng chúng tôi sẽ trả lời ngay khi chúng tôi thấy tin nhắn.
4. Thu thập các cửa hàng của chúng tôi và chúng tôi sẽ giảm giá cho khách hàng trung thành của chúng tôi
0 sản phẩm